nov 23 2015

The King of the ring

bobo blaster

istoricheskie_photo_26


nov 17 2015

Savana’s fragrance

bobo blaster

eweddsss_36h


nov 16 2015

a very risky man

bobo blaster

56


nov 9 2015

Triumph on the lake of Como

bobo blaster

12191593_1643113122623481_214291864902705226_n


ott 30 2015

windy morning

bobo blaster

podborka_dnevnaya_10


ott 23 2015

Traveling with my boar

bobo blaster

podborka_dnem_14


set 22 2015

Tramonti eroici

bobo blaster

istoricheskie_photo_17


set 22 2015

Magic India today

bobo blaster

nuova cartella015


set 22 2015

Magic India

bobo blaster

istoricheskie_photo_12


set 7 2015

Sunrise among baobab

bobo blaster

ineresnie_photo_08